Taal voor het Leven

TARTON is sinds 2017 taalaanbieder en taalvrijwilligerstrainer voor het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven. Dit programma helpt o.a. bedrijven om taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn te organiseren.

Taalaanbieder

TARTON kan organisaties helpen bij het aanbieden van taalscholing voor mensen die beter willen leren lezen, schrijven en spreken. Dat gebeurt niet met het doel om een diploma te behalen maar om goed mee te kunnen doen in de maatschappij en een grotere kans te hebben op een gezond en gelukkig leven. Lees de verhalen van deze ex-laaggeletterden en wat een cursus voor hen betekend heeft.

Taalvrijwilligerstrainer

Verder traint TARTON taalvrijwilligers die zich willen inzetten om anderen te helpen met het verbeteren van een of meer basisvaardigheden zoals lezen en schrijven. Tijdens de training leert de vrijwilliger hoe je de deelnemer begeleidt, niet alleen met de taalvaardigheden maar ook hoe je iemand coachend ondersteunt.

Overweeg je ook om taalvrijwilliger te worden? Kijk dan of dit bij je past en doe de Taalvrijwilligerscheck. Wil je weten waarom anderen taalvrijwilliger zijn geworden? Lees dan hun ervaringen.
  • Lies Veltkamp – taalvrijwilliger
    Joyce is een prettige trainer met passie voor haar vak. Dat vind ik belangrijk omdat je zo anderen stimuleert en je kennis beter overbrengt op cursisten.
  • Kirsti Heijen – taalvrijwilliger
    Complimenten voor hoe je je kennis en ervaring overbrengt:
    praktisch en prettig!